FUROVÁ, Pavlína. Srovnání vybraných způsobů ocenění rodinných domů v Třebíči a okolí [online]. Brno [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2273. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Michaela Hrubanová.

Uložit do Citace PRO