BAŇKA, Zdeněk. Koncepční popis návrhu závěsného dopravníku [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2275. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO