KOŠAŘ, Miroslav. Moderní turbovrtulové motory pro letouny do vzletové hmotnosti 5700kg [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2276. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.

Uložit do Citace PRO