ŠENKÝŘ, Miroslav. Nekonvenční koncepce spalovacích motorů [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-02-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2277. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Miroslav Šplíchal.

Uložit do Citace PRO