WEINGÄRTNER, Jan. Rám přívěsu Variant 350 pro přepravu kabelových cívek [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2278. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.

Uložit do Citace PRO