ŠVÁBENÍK, Petr. Synchronizace času pomocí GPS [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2280. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Pavel Vyskočil.
Uložit do Citace PRO