ŽABOKRTSKÝ, Michal. Koplanární směrové vazební a hybridní členy [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radek Dvořák.

Uložit do Citace PRO