ŽABOKRTSKÝ, Michal. Koplanární směrové vazební a hybridní členy [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Radek Dvořák.
Uložit do Citace PRO