KADIDLO, Miroslav. Návrh lehkého průzkumného letounu bez lidské posádky [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/22848. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Petr Doupník.
Uložit do Citace PRO