CIMBÁL, Martin. Design stroje na těžbu dřeva [online]. Brno, 2011 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2288. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.

Uložit do Citace PRO