PILCH, Petr. Analýza využitelnosti kompasu pro navigaci mobilního robotu v indoor prostředí [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2294. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jiří Krejsa.
Uložit do Citace PRO