RAJCHL, David. Design vany se sprchou pro tělesně postižené [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2295. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO