GRETZ, Leoš. Studium chování těžkých kovů v getrujících multivrstvách [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23047. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.
Uložit do Citace PRO