TYLŠAROVÁ, Soňa. Metodika ohledání nemovitostí pro ocenění jednotlivých typů objektů užívaných pro bydlení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2309. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslava Kosová.
Uložit do Citace PRO