JUŘÍK, Tomáš. Sběrnice PCI express modul logického analyzátoru [online]. Brno, 2010 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23133. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Soběslav Valach.

Uložit do Citace PRO