PÁLENÍČEK, Michal. Modernizace aparatury pro depozici pomocí iontového naprašování [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23148. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Petr Bábor.
Uložit do Citace PRO