KLÍMOVÁ, Edita. Elektrické výboje ve vodných a organických roztocích [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Zdenka Kozáková.
Uložit do Citace PRO