JANČÍK, Martin. Dynamická rekonfigurace s Atmel FPSLIC [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2317. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Zbyněk Fedra.
Uložit do Citace PRO