JUŘICA, Lukáš. Automatické měření odstupu motorových vozidel [online]. Brno, 2010 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2318. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Václav Říčný.

Uložit do Citace PRO