HRŇA, Lukáš. Úprava rychloupínacího zařízení pro aplikace prosévacích lopat [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-04-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23182. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Pokorný.
Uložit do Citace PRO