KLUS, Jakub. Kalibrace zkušebního zařízení MZGS-200 a sledování únavových experimentů pomocí LabVIEW [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23272. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Karel Slámečka.

Uložit do Citace PRO