KANČO, Vít. Simulace MIMO systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2333. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Jan Prokopec.
Uložit do Citace PRO