SLOVÁČEK, Adam. Návrh robotické buňky pro automatickou manipulaci - expedici pivních sudů a přepravek [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2335. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Pochylý.
Uložit do Citace PRO