ŘEDINOVÁ, Tereza. Finanční hodnocení podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23358. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Jiří Luňáček.

Uložit do Citace PRO