HOSOVÁ, Žaneta. Vliv malých domácích spotřebičů na ekonomiku kombinovaných systémů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23394. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Josef Kotlík.
Uložit do Citace PRO