ŠANTAVÝ, Ivo. Sportovní sjezdový vozík pro tělesně postižené [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2340. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Zdeněk Kaplan.
Uložit do Citace PRO