LOKOTSCHOVÁ, Radka. Studium bariérových vlastností laků pro ochranu fotografií [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23403. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.
Uložit do Citace PRO