MENŠÍK, Tomáš. Software pro evidenci poruchových stavů [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23423. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Jiří Kovář.

Uložit do Citace PRO