POLNICKÝ, Václav. Studie chování ručičky rychloměru při dopravní nehodě [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23424. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Marek Semela.
Uložit do Citace PRO