DRÁPAL, Dušan. Návrh jádra informačního systému pro zámečnickou firmu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23430. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Bernard Neuwirth.

Uložit do Citace PRO