DOSTÁLOVÁ, Markéta. Optimalizace operačních nákladů obráběcího procesu [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23441. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Jaroslav Prokop.

Uložit do Citace PRO