ZEMAN, Jan. Studium interakcí polyelektrolytů s kladně nabitými dusíkatými amfifilními látkami [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23444. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Centrum materiálového výzkumu. Vedoucí práce Martin Chytil.

Uložit do Citace PRO