KALÁBOVÁ, Barbora. Porovnání jízdních vlastností vozidel [online]. Brno, 2013 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23450. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.

Uložit do Citace PRO