ŠUJAN, Tomáš. Analýza jízdy osobního vozidla s přívěsem [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23451. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Aleš Vémola.

Uložit do Citace PRO