DRÁPAL, Stanislav. Základní aspekty ochrany obyvatelstva před následky chemického terorismu v České republice [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23456. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce Otakar Jiří Mika.
Uložit do Citace PRO