KUDLIČKA, Miroslav. Model terminálu VSAT [online]. Brno, 2010 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2354. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Ondřej Baran.
Uložit do Citace PRO