KARAFIÁTOVÁ, Hana. Návrh metod pro správu logistických center v podmínkách České republiky [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Robert Kledus.
Uložit do Citace PRO