MAUDER, Tomáš. Optimalizace bramového plynulého odlévání oceli za pomoci numerického modelu teplotního pole [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23570. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Kavička.
Uložit do Citace PRO