NOVÁČKOVÁ, Veronika. Návrh financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23582. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michaela Beranová.
Uložit do Citace PRO