FERENCOVÁ, Eva. Hodnocení výkonnosti podniku [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23638. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jakubcová.
Uložit do Citace PRO