VALA, Michal. Grafická uživatelská rozhraní pro mobilní zařízení [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23648. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Radek Poliščuk.

Uložit do Citace PRO