KLIMEŠOVÁ, Barbora. Metody odhadu rizik a hodnocení dopravních havárií [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23712. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Adamec.

Uložit do Citace PRO