GRAUZĽOVÁ, Žaneta. Výkon realitní činnosti [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-03-03]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/2372. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Ivo Telec.
Uložit do Citace PRO