BERÁNKOVÁ, Jitka. Podnikatelský záměr [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-05-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23739. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Jaroslav Rompotl.

Uložit do Citace PRO