JANEČKA, Jan. Návrh zařízení pro měření a hodnocení tepelného stavu prostředí [online]. Brno, 2012 [cit. 2023-06-01]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23740. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce František Vdoleček.

Uložit do Citace PRO