FUKSOVÁ, Romana. Aktualizace Naegeliho metody třídy polohy pro oceňování stavebních pozemků v ČR [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23762. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Albert Bradáč.

Uložit do Citace PRO