DOLEJSKÝ, Lukáš. Analýza vnitřního hluku vozidel a jeho vliv na aktivní bezpečnost [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23763. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Vladimír Panáček.
Uložit do Citace PRO