VAŠATOVÁ, Veronika. Analýza rizik ve společnosti STAVBA krbů, s.r.o [online]. Brno, 2013 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23765. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Přemysl Janíček.

Uložit do Citace PRO