DOLEŽALOVÁ, Hana. Návrh řízení rizik vybraného podnikatelského subjektu [online]. Brno, 2013 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23770. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Stanislav Škapa.
Uložit do Citace PRO