MAREK, Vlastimil. Zdvihový mechanismus jeřábu 8 t [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23771. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Škopán.

Uložit do Citace PRO