ŠIMČÍKOVÁ, Jana. Lavinové nebezpečí a záchranné práce [online]. Brno, 2013 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/23772. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí. Vedoucí práce František Hudec.
Uložit do Citace PRO